Zobacz temat
 Drukuj temat
Krążkowy.Szkoła Podstawowa.
mikehopfen
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 05-07-2008 20:52
Postów:
Data rejestracji: 01.01.70

Tradycje naszej szkoły sięgają połowy XIX wieku, gdy z inicjatywy dwóch sąsiednich gromad: Krążków i Osin w 1855 roku powstaje Związek Szkolny, organizacja społeczna, której celem jest utworzenie szkoły dla miejscowych dzieci. Zgodnie z założeniami miała to być szkoła katolicka, a więc przeznaczona dla Polaków. Początkowo wynajęto pomieszczenie na jedną salę lekcyjną w Kępnie, w domu organisty. Tam odbywała się nauka do 1858 roku. Od 1858 roku do 1863 roku siedzibą szkoły był inny, wynajęty budynek w Kępnie na tzw. Przedmieściu Warszawskim, obecnie ulica Dworcowa. Od 1863 roku szkoła posiadała już własny budynek szkolny, który również mieścił się na ulicy Dworcowej. Pierwszym i jedynym nauczycielem był August Leja. Liczba dzieci uczęszczająca wówczas do szkoły jest nieznana. Wiadomo tylko, że ilość uczniów wzrastała i nastała konieczność wynajęcia drugiego budynku i zatrudnienia kolejnego nauczyciela.

W 1890 roku nastąpił podział szkoły, dzieci z Osin otrzymały własny budynek w Osinach, gdzie istniała jednoklasowa szkoła podstawowa, a dla dzieci z Krążków nadal działała dwuklasowa szkoła podstawowa na ulicy Dworcowej.

Związek Szkolny Krążkowy - Osiny ponosił wspólnie koszty utrzymania szkoły w Krążkowach i Osinach, istniała jedna Rada Szkolna i jeden skarbnik szkolny.

Około 1900 roku Związek Szkolny zakupił parcelę o powierzchni 3,93 ha w Krążkowach od majątku Mianowice z przeznaczeniem na budowę nowego budynku szkolnego. Dnia l kwietnia 1911 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły w Krążkowach. Stary budynek z ulicy Dworcowej został sprzedany a jego wyposażenie przeniesiono do nowego budynku w Krążkowach. Nastąpiło ostateczne rozdzielenie Krążków i Osin. Rozwiązano Związek Szkolny Krążkowy - Osiny. Powołano oddzielnie instytucje szkolne. Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krążkowach pozostał Józef Lorych, (do 1933 roku). Szkoła prowadziła aktywną działalność wychowawczą i patriotyczną. W szkole działało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Towarzystwo Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Młodych Polek.

Okres I wojny światowej jest niepomyślny dla szkoły. Budynek szkolny tj. dwie sale i górne mieszkanie zajęli żołnierze Grenzschutzu "byli oni zdemoralizowani, popełniali we wsi i okolicy kradzieże, włamania, rabunki i wszelkiego rodzaju przestępstwa". Sytuacja unormowała się dopiero po wyzwoleniu Krążków, tj. po 17 stycznia 1920 roku.

Zważywszy, iż Krążkowy znajdowały się w przygranicznym terenie, duży odsetek ludności stanowili Niemcy. W budynku szkolnym funkcjonowały obok siebie dwie szkoły podstawowe: ewangelicka i katolicka. Szkoła ewangelicka została zamknięta w 1925 roku z powodu braku dzieci.

Okres międzywojenny pozytywnie wpłynął na działalność oświatową i wychowawczą szkoły. Nadal działały organizacje i towarzystwa młodzieżowe, a nauka w szkole przebiegała zgodnie z ówczesnymi programami.

Od 1933 roku do II wojny światowej kierownikiem szkoły był Paweł Gajdzica. Brak jest danych co do funkcjonowania, organizacji i liczebności szkoły z tego okresu, ponieważ cała dokumentacja szkolna została zniszczona w czasie wojny.

Lata okupacji należą do najgorszego okresu w historii szkoły. Budynek szkolny już we wrześniu 1939 roku zamieniony został w obóz dla uciekinierów. Z chwilą wyzwolenia Krążków, co nastąpiło w nocy z 21/22 stycznia 1945 r. budynek szkolny, na podstawie relacji ówczesnych mieszkańców przedstawiał żałosny widok, "brak płotów, okna powybijane i drzwi, ściany odrapane, wszędzie słoma i brud". Tylko dzięki aktywnej postawie mieszkańców udało się naprawić szkody i uporządkować teren szkoły, aby już 22 lutego 1945 roku można było dokonać otwarcia szkoły.

Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Józef Grochola. Oprócz kierownika w szkole zatrudniono jeszcze czterech nauczycieli. Dzieci wielu roczników znalazły się w jednej klasie. W celu nadrobienia zaległości z czasów wojny tworzono ciągi równoległe przyspieszone. Nauka odbywała się w trudnych warunkach spowodowanych brakiem podręczników, odpowiedniego wyposażenia i jeszcze niepewną sytuacją rodzinną dzieci, które czekały na powrót rodziców z wysiedlenia i przymusowych robót. Pierwszy rok szkolny zakończył się dopiero w sierpniu 1945 roku. Następne lata przyniosły coraz większą stabilizację pracy szkolnej. Młodzież brała udział w różnego rodzaju uroczystościach, włączała się w imprezy okolicznościowe organizowane w Kępnie, przedstawiając tam własne programy artystyczne. Zaczęto też organizować pierwsze wycieczki krajoznawcze - turystyczne, historyczne. W szkole prężną pracę rozpoczęło harcerstwo.

W 1951 nowym kierownikiem szkoły został Józef Przygoda

W 1953 roku nastąpiła zmiana organizacyjna szkoły. Szkoła Podstawowa w Krążkowach stała się pełną szkołą siedmioklasową. Wraz z nowym stopniem organizacyjnym szkoły pojawił się niedobór sal lekcyjnych. Tymczasowym rozwiązaniem był wynajem dodatkowych pomieszczeń w domu prywatnym w Krążkowach. Stary budynek posiadał tylko trzy klasy, dodatkowo sale na piętrze były bardzo niskie o małych oknach, przerobione z mieszkania nauczycielskiego i strychu.

Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Krążków, którzy utworzyli Komitet Budowy Nowej Szkoły, możliwa stała się rozbudowa szkoły, poprzez dodanie nowego skrzydła i remont starego budynku. Prace remontowo - budowlane trwały od czerwca do grudnia 1963 roku. Uroczyste oddanie nowej części budynku szkolnego nastąpiło 28 grudnia 1963 roku. Należy podkreślić olbrzymi wkład pracy mieszkańców wsi, którzy, jak podaje kronika, przepracowali społecznie na rzecz szkoły 1236 dniówek.

Rok szkolny 1966/1967 przynosi kolejne zmiany. Naukę w szkole rozpoczyna 248 dzieci, liczba nauczycieli wynosi 9. Po raz pierwszy szkoła przystąpiła do realizacji programu szkoły ośmioletniej. Z końcem grudnia 1972 roku nastąpiła zmiana kierownika szkoły. Dotychczasowy kierownik pan Józef Przygoda przeszedł na emeryturę. Nowopowołanym już dyrektorem szkoły został dotychczasowy nauczyciel pan Czesław Grzesiak, który niestety nie objął tego stanowiska. Zginął w wypadku samochodowym podczas jazdy do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu w celu odebrania nominacji z rąk kuratora. Do końca roku szkolnego pełniącym obowiązki dyrektora był pan Czesław Ignaczak.

Rok szkolny 1973/1974 był przełomowym momentem w dziejach szkoły. l września rozpoczęła pracę nowa szkoła w sąsiednim Hanulinie, co zdecydowanie wpłynęło na funkcjonowanie szkoły w Krążkowach. Liczba uczniów radykalnie zmalała, z 280 w ubiegłym roku szkolnym do 120. Zmienił się również skład grona pedagogicznego, część nauczycieli odeszła do Hanulina. Dyrektorem szkoły został pan Czesław Ignaczak, który pełnił tę funkcję do stycznia 1975 roku. Następnym dyrektorem szkoły została pani Danuta Ignaczak.

Kolejne zmiany następują w roku szkolnym 1976/1977. Zmiany te spowodowane były wdrażaniem szkoły dziesięcioletniej. Nastąpiło obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do sześcioklasowej. Szkoła w Krążkowach stała się punktem filialnym Gminnej Szkoły Zbiorczej w Hanulinie. Część budynku szkolnego adoptowano na przedszkole i klasę zerową. Szkoła liczyła wówczas 59 uczniów, grono pedagogiczne 3 osoby, kierownikiem filii została pani Halina Bieniek. Następne lata przynoszą już perspektywy lepszych zmian, w związku z budową nowego osiedla Mściwoja w Kępnie. Zwiększa się uczniów i nauczycieli. Od 1983 roku podnoszono stopniowo stopień organizacyjny szkoły tak, że w roku 1984/1985 stała się ponownie szkołą ośmioklasową. Liczba uczniów będzie zwiększała się z roku na rok. Po raz kolejny szkoła stanęła wobec problemu przepełnienia i zmianowości pracy. Po objęciu funkcji dyrektora szkoły przez pana Czesława Ignaczaka w roku 1990 rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły. Przemiany społeczno - gospodarcze, które w tym czasie odbywały się w Polsce zmodyfikowały te starania.

Już po objęciu funkcji dyrektora przez panią mgr Jadwigę Babiak (1991) podjęto próby zakupu budynku biurowca Elewatora Zbożowego, który w nowej sytuacji gospodarczej był dla tego przedsiębiorstwa zbyt duży. Starania te zakończyły się sukcesem w 1993 roku. Pierwszy krok na drodze do nowej szkoły został wykonany 20 grudnia 1993 roku. Wówczas miało miejsce podpisanie aktu notarialnego. Kurator Oświaty w Kaliszu wykupił biurowiec Elewatora Zbożowego w Kępnie, a następnie w styczniu 1994 roku przekazał budynek w administrowanie dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Rozpoczęła się adaptacja budynku na potrzeby szkolne. Szczególne natężenie prac nastąpiło podczas wakacji po to, aby już od l września rozpocząć naukę w obu budynkach i tym samym rozwiązać ogromne trudności lokalowe z jakimi borykała się szkoła w ostatnich latach. Większość prac została wykonana społecznie przez rodziców. Rodzicom w ich pracy przewodził Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Finansowo przedsięwzięcie wspierane to było przez władze Gminy Kępno.

Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło 12 października 1994 roku z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, państwowych, parlamentarzystów i władz oświatowych, w obecności młodzieży szkolnej i rodziców.

Dzięki tej adaptacji znacznie poprawiły się warunki pracy w szkole. Szkoła wzbogaciła się o 6 sal lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, świetlicę, kuchnię, gabinet lekarski, bibliotekę i inne pomieszczenia, które w dużym stopniu poprawiły funkcjonowanie szkoły.
 
Przejdź do forum:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Monografia Kępna z 1815

Czytaj publikację


bądź pobierz książkę
(ok. 35MB)
Do zobaczenia Efka![0]
Kalendarz

Brak wydarzeń.

Złap nas w sieci NK  FB  BL  TVN24
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Wieża ciśnień - moż...
· Airsoft i Paintball
· Pierścień damski LEG...
· Wielka woda w Kępnie.
· Knajpy w Kepnie
· Szembekowie w region...
· Rowerem przez i wokó...
· Dziwne znaleziska po...

Losowe tematy
· Syfony Szklane
· Książenice
· Legenda o smoku
· Dziwne znaleziska p...
· NASZA STRONA - OPIN...
Najwyżej oceniane zdjęcie
Zdjęcie miesiąca Maj
Synagoga
Liczba ocen: 3
Punktów: 15
Archiwum
44,662,886 unikalne wizyty