Zobacz temat
 Drukuj temat
Kępno.LO nr.1.
mikehopfen
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 05-07-2008 19:13
Postów:
Data rejestracji: 01.01.70

Początki naszej szkoły sięgają roku 1842, kiedy to w Kępnie otwarto męską szkołę rektorską. W szkole panował duch pruski, a młodzież polska stanowiła nieznaczny procent ogółu uczących się. Po licznych przeobrażeniach otrzymuje ona w 1912 r. prawa Gimnazjum typu klasycznego i nowy, piękny budynek-dziś siedziba obecnego liceum. Rok 1920 staje się przełomowym w dziejach szkoły, gdyż w odrodzonym państwie polskim szkoła miała już służyć polskiej młodzieży, jako Państwowe Gimnazjum w Kępnie. Po likwidacji Gimnazjum Żeńskiego wprowadzono w szkole od 1929 r. koedukację w związku z czym szkoła zmienia nazwę na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Dalsza zmiana miała miejsce w 1934 r., kiedy to nastąpiło wprowadzenie pierwszej klasy nowego zreformowanego 4 - letniego Liceum Ogólnokształcącego.

W 1936 r. zaczynają naukę pierwsze klasy Ogólnokształcącego Liceum Humanistycznego.Szkoła stała się główną placówką oświatowo-kulturalną w Kępnie w okresie 20 -lecia międzywojennego. Zgromadzono bogatą bibliotekę liczącą kilka tysięcy tomów, zorganizowano 4 gabinety:

* filologiczny,
* historyczny,
* przyrodniczy,
* geograficzny,

ponadto:

* pracownię robót ręcznych,
* laboratorium chemii i fizyki
* oraz salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy i łazienki.

Był też gabinet lekarski i dentystyczny. Dzięki tym warunkom i pełnej ofiarności pracy kierowników i profesorów gimnazjum staje na wysokim poziomie. Na terenie szkoły działa męska i żeńska drużyna harcerska, kółko krajoznawcze, historyczne i polonistyczne. Aktywnie pracowało również koło komitetu rodzicielskiego. Ogółem ukończyło w tym okresie 295 maturzystów gimnazjum typu klasycznego, 11 maturzystów liceum humanistycznego oraz 91 absolwentów 4 - letniego gimnazjum ogólnokształcącego.

W czasie okupacji szkołę zajęli Niemcy, którzy zniszczyli pomoce oraz sprzęt szkolny. Budynek przeznaczono na koszary, a następnie szpital wojskowy. Po roku okupacji urządzono tu szkołę niemiecką. Gdy Kępno zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej wznowiła również działalność nasza szkoła po kilku miesiącach pracy nad uporządkowaniem gmachu i doprowadzeniu sprzętu do stanu używalności szkoła otwarła swe podwoje 19.03.1945 r. Z przedwojennego grona wróciło tylko 3 nauczycieli i były dyrektor Adolf Paczosa, który zajął się organizacją życia w szkole. Powstało wtedy 4-letnie Państwowe Gimnazjum i 2-letnie Liceum Fizyczne i Humanistyczne a oprócz tego prowadzono przyspieszone kursy semestralne. W roku szkolnym 1946/47 to 4 - letnie gimnazjum przekształcone zostało na 3-letnie. W tym początkowym okresie istnienia szkoły młodzież uczyła się z wielkim zapałem, by nadrobić długoletnie zaległości. Jeden z uczniów pisze w kronice szkolnej: "mimo szkolnych trudności, rozpoczęliśmy pracę od nowa, zbliżamy się powoli, ale stale..., organizacje uczniowskie pracują pełną parą, założona "Spółdzielnia uczniowska" organizuje całe życie szkolne, prowadzimy wytrwale pracę samokształceniową i wychowawczą. Organizujemy imprezy. Chociaż w nauce mamy po 6-letniej przerwie wielkie trudności, bo lata okupacji spędziliśmy na wyczerpującej pracy fizycznej w zakładach i fabrykach niemieckich, źle odżywiani, źle ubrani, upadający ze zmęczenia". Mimo ogromnych trudności młodzież szkoły objęła już od października 1945 r. objęła opiekę i patronat nad szkołą we Wschowie na ziemiach odzyskanych. Wysłała tamtejszemu Gimnazjum owoc późniejszej zbiórki jakże dziś wzruszający: 20 podręczników, kilka zeszytów i 200 zł. W dniu 22 - 28.07.1948 r. brała udział w wystawie rozwoju pow. kępińskiego.
Wystawa dorobku naszej szkoły przeszła wszelkie oczekiwania i budziła powszechny zachwyt. Z tej okazji odbył się 28 VIII 1948 r. zjazd absolwentów, który ufundował tablicę pamiątkową poświęconą poległym w czasie wojny kolegom.

Następny rozdział naszej szkoły miał miejsce w roku szkolnym 1948/49, kiedy to wprowadzono jednolity charakter 4 - letniej szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego obejmującego klasy VIII - XI, a klasy ostatnie podzielono na humanistyczne i matematyczno-fizyczne.

W 1950 r. Średnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego przyjmuje nazwę Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Zniesiony zostaje wówczas podział w kl. XI na grupy humanistyczne i matematyczno - fizyczne. Szkoła nosiła w tym okresie duże problemy lokalowe, gdyż w jej budynku w latach 1948 -1958 miały zajęcia klasy Zasadniczej Szkoły Metalowej w Kępnie. Od 1962r. w gmachu szkoły mieści się również liceum dla pracujących, które najpierw było filią liceum w Ostrowie Wielkopolskim, a potem stanowiło jednostkę samodzielną, a od 1973r. zostało połączone z liceum ogólnokształcącym w Kępnie. Od 16 VIII 1950 r. pod zarząd liceum przechodzi internat mieszczący się przy ul. Obrońców Stalingradu 16. Internat uległ likwidacji dn. 1 IX 1974 r.

W dniu 16 VIII 1958 r. odbył się II Zjazd Absolwentów, co świadczy o dużym przywiązaniu wychowanków do szkoły. Aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach 300 - lecia miasta Kępno. W roku 1960 z tej okazji odbyły się również spotkania koleżeńskie absolwentów i wychowanków. Pamiętne chwile przeżywała szkoła w dniach 19 - 20 III 1965 r., kiedy to obchodzono uroczyście XX - lecie Szkoły w Polsce Ludowej. Z tej okazji zorganizowana została bogata wystawa dorobku szkoły i odbyła się okolicznościowa część artystyczna z licznym udziałem zaproszonych gości. Nowy etap w związku z wprowadzeniem ośmioklasowej szkoły podstawowej w naszym liceum w roku szkolnym 1966/67- nie było klas ósmych, w następnym roku szkolnym zamiast klas VII- XI wprowadzono klasy I- IV. Od roku szkol. 1968/69 wprowadzono system pracowni i klasopracowni. Następnie w roku szkolnym 1970/71 wprowadzono zajęcia fakultatywne w klasach czwartych, a w roku 1973/74 utworzono klasy profilowane: matematyczno - fizyczne i biologiczno - chemiczne. Zmienia się też od roku szkolnego 1971/72 system zdawania matur, a uczniowie klas czwartych mogą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły średniej nie przystępując do egzaminu maturalnego. Zresztą sam sposób zachowania matury uległ ponownej zmianie w roku szkolnym 1973/74 i ten system obowiązuje do chwili obecnej.

Od roku 1971 rozpoczęły się przygotowania związane z nadaniem szkole imienia. Wielkie chwile przeżyła szkoła w dniu 4- 6 IV 1975 r., kiedy to odbyły się uroczystości 36 - lecia Istnienia Szkoły w Polsce Ludowej. W roku tym nadano szkole imię mjra. H. Sucharskiego - odsłonięto popiersie patrona i tablicę pamiątkową. Z tej okazji oddano do użytku piękne boisko szkolne, przeprowadzono kapitalny remont auli i sali gimnastycznej, otwarto izbę pamięci narodowej. W dniach tych odbył się też III Zjazd Absolwentów i Wychowanków. Była to wielka manifestacja przyjaźni, koleżeństwa i przywiązania do szkoły zarówno wychowanków przedwojennych jak i powojennych, których przybyło około 720. W roku szkolnym 1975/76 w formie eksperymentu z inicjatywy byłego dyrektora St. Wróblewskiego wprowadzono tzw. dyżur klas. Każda klasa w ciągu dwóch tygodni staje się gospodarzem szkoły. Pełni dyżur, robi gazetki i organizuje uroczystości oraz przeprowadza imprezy i quizy, które są efektem jej pomysłów. Dotychczasowe doświadczenia dały doskonałe wyniki.

Rok 1975/76 jest rokiem przygotowań do uroczystości wręczenia szkole sztandaru wykonanego przez II Zjazd Absolwentów i Wychowanków. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 24 kwietnia 1976 roku.
 
Przejdź do forum:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Monografia Kępna z 1815

Czytaj publikację


bądź pobierz książkę
(ok. 35MB)
Do zobaczenia Efka![0]
Kalendarz

Brak wydarzeń.

Złap nas w sieci NK  FB  BL  TVN24
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Leczenie AMD
· Magnesy stolarskie?
· Części samochodowe?
· prezent dla mamy
· Czy miał ktoś proble...
· Prezent dla taty
· Kępno.Węzeł kolejowy.
· Friederike Kempner -...

Losowe tematy
· Gdzie to jest? tzw....
· Nasza lokalna poezja
· Ks. Stanisław Hundt...
· Mapa Trembatschau 1...
· Sciupka - gdzie to ...
Najwyżej oceniane zdjęcie
Brak głosów w tym miesiącu
44,382,905 unikalne wizyty