Zobacz zdjęcie
Galerie -> KĘPNO I POWIAT KĘPIŃSKI -> GMINY -> GMINA BRALIN -> Gmina Bralin - Kościoły Poprzednie Następne
Proboszczowie parafii pw św. Anny w Bralinie na przestrzeni wieków ....
Kepno-socjum
Zestawienie chronologiczne proboszczów bralińskich na przestrzeni wieków do dziś.
Trudno nie wspomnieć przy tej okazji o innych ważnych faktach, jak:
wielokulturowość i wielonarodowość Parafian na przestrzeni wieków, podobnie jak w Kępnie, choć w innym przekroju, co daje do zrozumienia choćby po odczytaniu nazwisk Proboszczów w poszczególnych okresach historii państw i diecezji, ponadto zmiany terenu Parafii, Dziekaństwa, Diecezji, Archidiecezji, Państw, Mocarstw, granic oraz wichry wojen i nieszczęścia
z powodu żywiołów i epidemii, jakie doznali Braliniacy na przestrzeni wieków
Niezmienne były: wszystkie drogi prowadzące do Rzymu - Papież i Stolica Apostolska - te same dla Wszystkich Chrześcijan Rzymsko-Katolickich!

Proboszczowie w Bralinie (obok lat administrowania - zwierzchni biskupi, następnie - istotne, znane wydarzenia):

ARCHIDIECEZJA GNIEŻNIEŃSKA 1000-1350
DIECEZJA WROCŁAWSKA 1000-1350

W czasach panowania Polan i I Rzeczpospolitej - Królestwa Polski 990-1335
Księstwo Wrocławskie - początek XIII w., Księstwo Głogowskie 1293-1320
,Księstwo Oleśnickie 1320-1335
Około 1000 r. Biskupstwo we Wrocławiu podległe Archidiecezji Gnieżnieńskiej, do 1350 r. Biskupami byli Polacy.
I wzmianka o Bralinie - miejscowości w Arcybiskupstwie Gnieżnieńskim - w Bulli Papieża Innocentego II z 7. lipca 1186 r.;
link: http://rcin.org.pl/Content/5631/WA308_14733_B5597_BULLA_I.pdf
Brak danych o proboszczach - biskupi:
b. Jan -1000
b. Hieronim 1046-1062
b. Jan I 1063-1072
b. Piotr I 1072-1111
b. Żyrosław 1112-1120
b. Heymo - 1120-1126
b. Robert 1 1127-1142
b. Robert II 1142-1146
b. Jan II 1146-1149
b. Walter 1149-1169
b. Żyrosław II 1170-1198
b. Jarosław 1198-1201
b. Cyprian 1201-1207
b. Wawrzyniec 1207-1232
b. Tomasz I 1232-1268
Johannes - Plebanus de Bralin ....- 1288 - ... (b. Tomasz II 1270-1292)
b. Jan III Romka 1292-1301
b. Henryk III z Wierzbnej 1302-1319
b. Nankier 1326-1335
(1335 r. - zrzeczenie się Śląska (w tym Bralina) na rzecz Czech przez Króla Kazimierza Wielkiego, po pamiętnym Zjeżdzie Wyszehradzkim, z udziałem Króla Węgier, Czech, Polski)

DIECEZJA WROCŁAWSKA 1350-1920

W czasach panowania Królestwa Czech - 1335-1526
Księstwo Oleśnickie 1335 - 1489, Księstwo Sycowskie od 1489

brak danych o proboszczach - biskupi:
b. Nankier 1335-1341
b. Przecław z Pogorzeli 1342-1376
b. Wacław z Legnicy 1382-1417
b. Konrad Oleśnicki 1417-1447
Bernard Goffron 1440-1504 (b. Piotr II Nowak 1447-1456, b. Rodok z Różomborku 1456-1467, b. Rudolf Rudeshein 1468-1482, b. Jan IV Roth 1482-1506)
Szczepan Unoldt 1504-1523 (b. Jan IV Roth 1482-1506, Jan V Turzo 1506-1520, b. Jakub Salza 1520-1539)
Jan Gawron 1523-? (b. Jakub Salza 1520-1539,
(pierwsza wzmianka o szpitalu miasteczka)
Brak innych danych o proboszczach.

W czasach panowania Monarchii Habsburgów - Austrii 1526-1740
Ksiestwo Sycowskie
Do 1598 - brak danych o proboszczach.
b. Baltazar z Promnicy 1540-1562
(pierwotny kościół "Na Pólku, decyzją właścicieli ziem Bralina braciom Janowi i Bernardowi von Maltzan przekazany Luteranom - do 1592r.)
b. Kaspar z Łagowa 1562-1574
b. Marcin Gerstman 1574-1585
b. Andrzej Jerin 1585-1596
(1592 odzyskanie przez katolików od luteran pierwotnego kościoła "Na Pólku", jednak pierwsza msza św. dopiero w 1598 r.))
Urban 1598-1633 (b. Paweł Albert 1599-1600, b. Jan Sitsch 1600-1608, b. Karol Habsburg 1608-1624, b. Karol Ferdynand Waza 1624-1655)
(1627 budowa kościoła w stylu gotyckim, niższa widoczna na fotografii część wschodnia)
Laurentius Eencaeniastes 1637; (b. Karol Ferdynand Waza 1624-1655,
(1638 - mszał z Wenecji)
Martin Kanovius 1640-1648 (b. Karol Ferdynand Waza 1624-1655)
Paul Schlenzek 1648-1652 (b. Karol Ferdynand Waza 1624-1655,
N.N. 1652-1664 (b. Karol Ferdynand Waza 1624-1655, b. Leopold I Wilhelm Habsburg 1656-1662, b. Sebastian Rostock 1665-1671)
Johann Ferdinand Bestling 1664-1666 (b. Sebastian Rostock 1665-1671)
(nowy ołtarz, kościół pw. N.M. Panny)
Thomas Michael Krysla 1666-1682; (b. Sebastian Rostock 1665-1671, b. kard. Fryderyk Langraf Hessen 1671-1682)
Andreas Johann Joseph 1682-1685 (b. Franciszek Ludwik Neuburg 1682-1732)
Paul Laurentius Klisch 1685-1705; (b. Franciszek Ludwik Neuburg 1682-1732)
Adam Kasimir Laza 1705-1711 (b. Franciszek Ludwik Neuburg 1682-1732)
Joseph Anton Wożnica 1711-1740 (b. Franciszek Ludwik Neuburg 1682-1732, b. kard. Ludwik Filip Sinzendorf 1732-1747)
(plaga szarańczy, straty w polach - głód, 1711-budowa drewnianego kościoła "Na Pólku" - fundator: Stanisław Drabik z Rychtala i Parafianie oraz inni darczyńcy, 1712-mszał z Antwerpii, 1732 - budowa szpitala na 10 łóżek dla ułomnych i starych (obok strażnicy); 1735-dzwon Jana Klumpferta z Wrocławia, ks. Wożnik funduje szpital - budynek obok kościoła)

W czasach panowania Królestwa Prus 1740-1871
Księstwo Sycowskie
Ferdinand Xawer Klose 1740-1752 (b. b. kard. Ludwik Filip Sinzendorf 1732-1747, b. Filip Gotard Schafgotsch 1747-1795)
Johannes Sczyrba 1752-1764 (b. Filip Gotard Schafgotsch 1747-1795)
Andreas Lensky 1764-1783; (b. Filip Gotard Schafgotsch 1747-1795)
Johann Ignaz Libor 1783-1786 (b. Filip Gotard Schafgotsch 1747-1795)
Laurentius Mosch, 1786-1806 (b. Filip Gotard Schafgotsch 1747-1795, b. Josef Christian Hohenlohe 1795-1817)
(1790 - zmiana patrona z pw. Narodzenia NMP na pw. Św. Anny i nowy wielki ołtarz z tej okazji, 1795: w Kępnie - zabór pruski - do Prosny, po raz pierwszy od 1335 r. brak granicy między Bralinem, a Kępnem, 1801 - remont kościoła "Na Pólku", ok. 1810 - Prymicja neoprezbitera bralińskiego- ks. Daniela Latusska, późniejszego biskupa wrocławskiego od 1838 r.)
Johannes Kaffanke, 1806 -1839 ((b. Filip Gotard Schafgotsch 1747-1795, b. Josef Christian Hohenlohe 1795-1817, b. Emanuel Szymoński 1824-1832, b. Leopold Seldnicki 1836-1840)
(28.07.1807-pożar całego miasteczka z plebanią, 1807 - budowa szkoły z fundacji kościelnej (stara szkoła przykościelna, obecnie budynek mieszkalny), przygotowania do rozbudowy kościoła, 1808 mimo cesarskiego przywileju miasta Bralin zdegradowano do miana wsi nakazem Starosty po konsultacji z Królewską Rejencją, 1839 - prymicja neoprezbitera bralińskiego - ks. Franciszka Grosska)
Johannes Pietzka 1839-1864 (b. Leopold Seldnicki 1836-1840, b. Josef Knauer 1843-1844, b. kard. Melchior Diepenbrock 1845-1853, b. Henryk II Forster 1853-1881)
(1840 - rozbudowa kościoła, widocznej na fotografii wyższej części i wieży dzwonnicy, 1852 - epitafium na elewacji ku czci rodziców biskupa wrocławskiego Daniela Latusska z Bralina, 1855-56 budowa szosy Syców-Bralin-Kępno; 1862-kolejny pożar w centrum miasteczka)
Paul Nowacki 1864-1871 ( b. Henryk II Forster 1853-1881)
(1866-kolejny pożar miasteczka i epidemia cholery; 1867 - Prymicja neoprezbitera bralińskiego - ks. Jana Grosska; 1872 - budowa kolei Oleśnica-Bralin-Kępno)

W czasach panowania Cesarstwa Niemieckiego 1871-1918
Księstwo Sycowskie
Paul Nowacki 1871-1895 ( b. Henryk II Forster 1853-1881, b. Robert II Herzog 1882-1886, b. kard. Jerzy Kopp 1887-1914)
(od 1874 r. gmina wiejska i pierwszy sołtys - Franciszek Ledwa; 1877- kolejny pożar w miasteczku, 1881-zegar na wieży fundowany przez Gminę, 1891 - Prymicja neoprezbitera - ks. Alojzego Grosska z Chojęcina)
Thomas Gabriel, 1896-1918 (b. kard. Jerzy Kopp 1887-1914, b. kard. Adolf Bertram 1914-1945)
(1897 - Prymicja neoprezbitera bralińskiego - ks. Jana Grosska; 1906 - wbudowanie 15 głosowych organ Alberta Spiegla; 1913 - Prymicja neoprezbitera ks. Melchiora Grosska, I wojna światowa 1914-1918, 1916 - sprowadzenie Sióstr z Zakonu Służebniczek Marii - zamieszkałe w budynku szpitala)
link o organach: https://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/2006-Bralin-Kosciol-sw-Anny

W czasach panowania Republiki Weimarskiej 1919-1920
Księstwo Sycowskie
Thomas Gabriel 1919-1920 (b. kard. Adolf Bertram 1914-1945)

DIECEZJA WROCŁAWSKA 1920-1925
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA 1925-1992

W czasach panowania II Rzeczpospolitej Polski 1920-1939
Tomasz Gabriel[/u], 1920-1930 (b. kard. Adolf Bertram z Archidiecezji Wrocławskiej 1914-1925, arcb. Edmund Dalbor z Archidiecezji Poznańskiej 1915-1926, arcb. kard. August Hlond 1926-1946)
(1925-włączenie do Archidiecezji Poznańśkiej; 1923-kolejny pożar w miasteczku - na tzw. "Sadach" - wschodnie rewiry Bralina, 1925 - wizyta w Bralinie Stanisława Wojciechowskiego - Prezydenta II RP, 1928 - budowa Pomnika Poległych (zginęło 49 młodych w czasie 1 Wojny Światowej; 1929 - montaż piorunochronów "Na Pólku")
Stanisław Wojciechowski 1930-1939 (arcb. kard. August Hlond 1926-1939),
(1936 ukazuje się broszura "Bralin" Hanysa Rybarka, w tym wiele danych o historii parafii, 1938 - przebudowa organ "Na Pólku" - Józef Bach z Rychtala; 1.09.1939 - wybuch II wojny światowej, okupacja niemiecka, zamknięcie kościoła dla Polaków, tylko najstarsi Braliniacy i Kępniacy pamiętają, jak zakaz był łamany)

W czasie okupacji III Rzeszy Niemieckiej 1939-1945
Stanisław Wojciechowski 1939-1942 (oficjalnie arcb. August Hlond - na emigracji, nieoficjalne dla Polaków zastępstwo internowanego b. Walentego Dymka, praktycznie biskup niemiecki 1939-1945)
(ks. proboszcz nieodwołany od aresztowania, aż do śmierci w 1942 w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau)
Antoni Menzel 1940-1945 (nieodwołany arcb. August Hlond - na emigracji, praktycznie biskup niemiecki 1939-1945)
(oficjalnie substytut = „zastępca” na parafie Bralin i Kępno, z siedzibą w Bralinie (kościół w Kępnie zamieniono na magazyn) powołany przez niemieckiego biskupa z okupowanej Archidiecezji Poznańskiej; jednocześnie nieoficjalnie "namaszczony" przez polskiego biskupa, który go wyświęcał w 1938 r. - Walentego Dymka „internowanego” i „rezydującego” w Poznaniu (po wojnie - od 1946 Arcybiskupa Poznańskiego) na tajnego duszpasterza dla ludności polskiej, skuteczny OBROŃCA drewnianego kościoła "Na Pólku" przed planowaną przez hitlerowców rozbiórką, czy spaleniem wobec inwestycji radarowej w okolicy, szerszy opis na kilku osobnych stronach „Kepnosocjum”, 1941-rozbiórka "Pomnika Poległych" przez hitlerowców)
link o Arch. Poznańskiej: http://www.filipini.poznan.pl/art.php?tresc-125

W czasach panowania niesuwerennej Polski Ludowej - PRL 1944-1989:
(link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa)
Maksymilian Dłużewski 1945-1973 (arcb. Walenty Dymek 1946-1956, arcb. Antoni Baraniak 1957-1977)
(1960 - Prymicja neoprezbitera bralińskiego - ks. Ryszarda Rossa, 1961 - Prymicja neoprezbitera bralińskiego - ks. Stefana Schudy, tablica upamiętniająca proboszcza Stefana Wojciechowskiego zm. w 1942 w Dachau, organizacja drugiego cmentarza
i budowa kaplicy przycmentarnej - w obrębie lasku na wschodzie Bralina),
Jan Ćwiejkowski 1974-1989 (arcb. Antoni Baraniak 1957-1977, arcb. Jerzy Stroba 1978-1996)
(stan wojenny-1981-1983; 1976-1988 skomplikowany remont kapitalny kościoła "Na Pólku" - m.inn. posadowienia i wbudowania izolacji przeciwwilgociowej, 1983 - Złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami" Ministra Kultury)

DIECEZJA KALISKA 1992 -.....

W czasach III Rzeczpospolitej Polski – od 1989
Jan Ćwiejkowski 1989-1999 (arcb. Jerzy Stroba 1978-1996, b. Stanisław Napierała 1992-2012)
(1993 - nagroda "Europa Nostra" za odrestaurowanie kościoła "Na Pólku"1996-7 - nowa posadzka i remont podcieni "Na Pólku"; broszury, opracowania historyczne)
Tomasz Ilski 1999-2007 (b. Stanisław Napierała 1992-2012)
(2002 - remont organ "Na Pólku" - Remigiusz Cynar z Wrocławia;
https://musicamsacram.pl/instrumenty/opis/1235-Bralin-Sanktuarium-Narodzenia-NMP-Na-Polku;
2002-2004 remont kapitalny części zewnętrznej kościoła: dach, wieża, elewacje (do postaci jak na zdjęciu,
2002 - "Na Pólku": remont ścian - impregnacja, remont kapitalny dachu kościoła i podcieni, z wymianą gontów i izolacją foliową, w tym remont Kaplic: MB Szkaplerznej i św. Antoniego; wykupienie gruntu od rolnika na obszarze od kościoła "Na Pólku" do drogi Bralin-Mnichowice i organizacja parkingów dla zmotoryzowanych pielgrzymów;
2005 - Prymicja neoprezbitera bralińskiego - ks. Daniela Karwackiego, remont wnętrz kościoła pw św. Anny
2006 - "Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami" Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego za zasługi dla ochrony zabytków, broszury i opracowania historyczne)
Dariusz Smolnik 2007-2014 (b. Stanisław Napierała 1992-2012, b. Edward Janiak 2012 -....)
(2009 - gruntowny remont organ z 1906 r. - Remigiusz Cynar z Wrocławia; 2010-11 - kontynuacja remontu "Na Pólku" - projekt i beneficjent unijnego projektu pt. Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski" - Diecezja Kaliska; 2011 Koronacja obrazu MB Pólkowskiej przez Papieża Franciszka I i nominacja do godności Sanktuarium "Na Pólku", 2013 - modernizacja traktu dookoła kościoła parafialnego z kostki granitowej; opracowania historyczne i informacyjne, w tym albumy)
Roman Krzyżaniak 2014…. (b. Edward Janiak 2012-...)
(2017 - nowy dzwon na wieżyczkę i nowa rzeżbiona szopka bożonarodzeniowa) w Sanktuarium "Na Pólku",
.....
Materiały źródłowe: portal: Archidiecezja Wrocławska - historia; Archidiecezja Poznańska - historia, Diecezja Kaliska - historia, broszura pt. „Bralin” – Hanys Rybark, historia parafii pw. Św. Anny w Bralinie, historia parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Chudobie, Biuletyn Informacji Publicznej - Bralin; portal: "Opiekun - Dwutygodnik Archidiecezji Kaliskiej"; portal: "Musicam Sacram"
.....
fotografia z 5 czerwca 2005 ... i ze staropolskim pozdrowieniem "Szczęść Boże"
Braliniak

Dodane przez: Braliniak
  Ocena: Brak
Data: 11/02/2018 23:25   Komentarzy: 6
Wymiary: 2048 x 1536 pikseli   Liczba wyświetleń: 983
Rozmiar pliku: 776.42kB     
      
   
Komentarze
2324 #6 Braliniak 02/03/2018 12:43   
Dziękuję Dariuszowi i Frankowi za dane o księżach Janie i Melchiorze Grosskom z Bralina oraz Alojzym Grossku z Chojęcina, wpisałem ich prymicje do przynależnych proboszczów z czasu świeceń kapłańskich.

pzdr.
Braliniak
2324 #5 Braliniak 19/02/2018 22:20   
dziękuję - poprawiłem pomyłkę dot. roku proboszczowania, w tym długim zestawieniu, a prawdopodobnie wynikającą z pisania ciągłości lat - przy przepisywaniu,
dokładne daty to już sobie darujmy - chyba nie o to tutaj chodzi...
ale doceniam zwarcie zespołowe .... w uwagach
pzdr.
Braliniak
469 #4 amalina 19/02/2018 20:03   
Ks. M. Dłużewski zmarł 15.12.1973, a ks. J. Ćwiejkowski objął parafię 5.02.1974 http://www.wtg-gn...cja=szukaj
80 #3 Bralin 19/02/2018 19:40   
Mam jedną uwagę. Ks. M. Dłużewski zmarł w grudniu 1973 r., więc nie można uznać daty granicznej jego proboszczowania jako rok 1974!
2324 #2 Braliniak 18/02/2018 22:54   
cytat z broszury z 1936 r. pt. "Bralin" Hanysa Rybarka: ..."Oprócz kościoła parafialnego w Bralinie znajduje się na polach bralińskich dalszy i potężniejszy świadek pobożności i ofiarności ludu śląskiego - kościół N.M.P. na Pólku"....koniec cytatu
2324 #1 Braliniak 14/02/2018 23:21   
1. W 2011 r. czciliśmy 300-lecie odrestaurowanego, drewnianego kościoła "Na Pólku", z Koronacją przez Papieża Franciszka I obrazu Matki Boskiej Pólkowskiej i nobilitacją tego obiektu sakralnego do zaszczytnej rangi - Sanktuarium.

2. Za 9 lat będziemy obchodzić 400-lecie murowanego kościoła pw. św. Anny (poprzednio NMP).

3. Czy można uznać ten niepowtarzalny ZESPÓŁ DWÓCH ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW - murowanego i drewnianego, parafialnego
i odpustowego - w obrębie JEDNEJ niewielkiej wiejskiej Parafii, utrzymywanych przez gospodarnych i miłujących Parafian pod przywództwem Administracji - swych Duszpasterzy - w należytym i reprezentacyjnym stanie - za Pomnik Historii? ...nie tylko naszej Ziemi, a polskiej Ziemi?
....mając na uwadze stałe wartości religijne, architektoniczne i sztuki sakralnej, przy zmiennych warunkach historycznych, wielokulturowych, wielonarodowych, społecznych i własności terenów regionu na przestrzeni wieków - jak w powyższym zestawieniu chronologicznym ujęto ?

ponadto załączam stosowną w temacie do rozważań zawartość z linka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii

pzdr.
Braliniak
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Czy Kopiec im. Józefa Piłsudskiego powinien zostać w Kępnie odbudowany:

Tak
Tak
43% [30 głosów]

Tak, ale patron powinien być inny, związany z Wielkopolską
Tak, ale patron powinien być inny, związany z Wielkopolską
21% [15 głosów]

Nie
Nie
36% [25 głosów]

Ogółem głosów: 70
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 25/12/2018 11:03

Archiwum ankiet
Pracowity koniec roku.[0]
Kalendarz

Brak wydarzeń.

Złap nas w sieci NK  FB  BL  TVN24
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· prezent dla mamy
· Dobra firma remontow...
· Części samochodowe?
· Poszukuję spodni ;)
· Gdzie na grzyby?
· Magnesy stolarskie?
· Oświetlenie?
· Prezent dla taty

Losowe tematy
· Gdzie na grzyby?
· Zdrada 1939
· Kochłowy
· Wspomnienia Kępna.
· Sciupka - gdzie to ...
Najwyżej oceniane zdjęcie
Zdjęcie miesiąca Maj
-
Liczba ocen: 2
Punktów: 10
Archiwum
27,074,363 unikalne wizyty